Continu inzicht, continu in control

De Kennisatlas is een product van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving en STOWA, vanuit de samenwerking in het programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen (PIW). PIW heeft de ambitie om het in stand houden van de waterkeringen en de inspecties ervan steeds verder te verbeteren. Onder andere door het faciliteren en stimuleren van samenwerking tussen waterkeringenbeheerders.

Laatst gewijzigd: 24 juni 2022