De Kennisatlas richt zich op de direct betrokkenen van de verschillende werkprocessen in het waterkeringenbeheer. Dus alle beheerders, adviseurs, managers en directeuren die werken aan de Waterveiligheid.

Je vindt hier het antwoord op de vragen: