“In Nederland werken waterbeheerders aan de bescherming van ons land, zijn bevolking en zijn economie tegen overstromingen vanuit zee, rivieren, meren en kanalen. Hierbij wordt intensief tussen partijen samengewerkt bij de ontwikkeling en implementatie van kennis, innovaties en instrumenten.

Het aantal partijen dat hierbij betrokken is, is groot evenals het aantal overleggremia. Voor een goede samenwerking tussen deze partijen en het slim inzetten van expertise is het essentieel dat zij elkaar snel kunnen vinden. De Kennisatlas helpt daarbij en geeft inzicht in het waterveiligheidsnetwerk.

Deskundigen versterken met elkaar de sectorale samenwerking op het gebied van waterveiligheid. Zo staat Nederland beter gesteld voor de verandering van het klimaat.”

Katja Portegies | Directeur Veiligheid en Water Rijkswaterstaat
Joost Buntsma | Directeur STOWA